Thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền” của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền của Mặt trận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển đã xác định chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018 với phương châm không ngừng đổi mới phương thức hoạt động của mình theo hướng ngày càng rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, bám sát các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, sát cơ sở, sát cộng đồng dân cư.

Toàn cảnh hội nghị giao ban

Một trong những phương thức được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thực hiện đầu năm 2018 là tổ chức hội nghị giao ban công tác Mặt trận quí I năm 2018 tại xã Đất Mũi. Hội nghị là dịp để Mặt trận cơ sở sát thực tế ở địa bàn dân cư, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong tác Mặt trận. Đây là hội nghị giao ban lần đầu tiên được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức ở cơ sở đã được sự đồng tình, ủng hộ của cán bộ Mặt trận cơ sở. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Ân chia sẻ: “Tôi thấy đây là hình thức tổ chức thiết thực, cán bộ Mặt trận được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác Mặt trận”.

Ngoài nội dung được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo những kết quả nổi bật công tác Mặt trận trong quí I năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ tromng thời gian qua. Các đơn vị còn được tham quan thực tế các mô hình của Mặt trận chủ trì ở ấp trước khi tiến hành hội nghị. Ông Võ Minh Cường – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn cho biết: “Rất phấn khởi khi được tham dự buổi họp giao ban được tổ chức ở xã, được tham quan các mô hình do Mặt trận chủ trì, tuy chưa hiệu quả nhưng đó là cơ sở để Thị trấn rút kinh nghiệm về công tác xây dựng và nhân rộng mô hình”.

Thực tế cho thấy trong thời gian qua công tác Mặt trận trên địa bàn huyện chưa được đổi mới toàn diện. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chưa thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng và nhân rộng mô hình do Mặt trận chủ trì ở một vài địa phương còn lúng túng. Do đó, việc tổ chức tham quan các mô hình do Mặt trận chủ trì, hội nghị tổ chức tại địa bàn khu dân cư là việc làm cần thiết đối với Mặt trận các cấp. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam “Đối với xã Tân Ân trong thời gian tới sẽ tổ chức họp giao ban xuống tận ấp để nhìn nhận thực tế công tác Mặt trận của từng Ban công tác Mặt trận ấp từ đó thực hiện công tác tuyên truyền, vận động có hiệu quả hơn”.

Ông Lưu Văn Thọ - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ngọc Hiển cho biết: “Đây là hình thức tổ chức mới của Mặt trận huyện, trước đây hội nghị giao ban tổ chức ở huyện nay chuyển về cơ sở. Qua hội nghị thấy được sự phấn khởi đồng tình của cán bộ Mặt trận cơ sở. Trong thời gian tới Mặt trận huyện sẽ duy trì và hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tập trung hướng các hoạt động của Mặt trận về địa bàn khu dân cư

Sát cơ sở, đưa các hoạt động của Mặt trận về địa bàn khu dân cư để từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới là hướng thực hiện của Mặt trận tổ quốc huyện Ngọc Hiển trong thời gian tới.

          Dương Thị Cẩm