Xác định được vai trò nồng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trương mỗi Ban công tác Mặt trận ấp, khóm chủ trì thực hiện xây dựng mô hình và hỗ trợ từ 01 đến 02 hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo, góp phần tích cực vào công tác xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Mô hình trồng hàng rào cây xanh trên địa bàn huyện Phú Tân

Tháng 02/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai Kế hoạch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 – 2020 với mục đích giảm dần và giảm bền vững tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy mạnh vận động đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” để từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào nghèo. Vai trò chủ đạo là Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện. Hưởng ứng chủ trương của tỉnh, năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận đăng ký hỗ trợ, giúp đỡ giảm 1.113 hộ nghèo, cận nghèo. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận đã tập trung tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện phương án lao động, sản xuất; hỗ trợ vay vốn hoặc hỗ trợ vốn để hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển kinh tế,… Ước tính cuối năm, sẽ hỗ trợ giúp đỡ thoát nghèo đạt trên 80% số hộ đăng ký.

Tiêu biểu ở phong trào giảm nghèo này có ông Mai Văn Chiến, Trưởng ban công tác Mặt trận khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau đã cùng các thành viên tuyên truyền, vận động nhân dân giúp đỡ 01 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo thoát nghèo và thực hiện hiệu quả mô hình “Tuyến phố không rác, không vi phạm trật tự đô thị” tại 6 hẻm và 01 tuyến đường, góp phần vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và giảm nghèo bền vững trên địa bàn. ông Châu Văn Bé, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Láng tượng, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước phối hợp giúp đỡ 08 hộ thoát nghèo bền vững và thực hiện tuyến đường kiễu mẫu nông thôn mới, vận động nhân dân làm lộ bê tông 2 tuyến kênh dài 3.250 m, ngang 01 m (kênh Năm Gian và kênh Dân Quân). Ông Trần Minh Lý, Trưởng ban công tác Măt trận ấp Kiến Vàng, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân vận động giúp đỡ 01 hộ cận nghèo thoát nghèo, tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương tận dụng sân vườn, bờ liếp, bờ bao vuông tôm trồng rau màu, cây ăn trái được 15 ha, góp phần tăng thu nhập gia đình; thường xuyên vận động nhân dân tự quản bảo vệ môi trường, trồng hàng rào cây xanh, đoàn kết, giúp đỡ hộ khó khăn trên địa bàn.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phan Mộng Thành việc xây dựng và nhân rộng mô hình đã đi vào nề nếp kể từ khi có Hướng dẫn số 16/HD-MTTQ-BTT ngày 15/02/2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Qua gần 02 năm thực hiện bám theo quy trình 06 bước thực hiện từ khâu lựa chọn địa bàn xây dựng mô hình; khảo sát thực trạng; tổng hợp phân tích, đánh giá tình hình và tìm nguyên nhân; tổ chức hội nghị triển khai và tập huấn tại cấp xã; nội dung cần thực hiện tại các điểm chỉ đạo; sơ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và tổ chức nhân rộng mô hình. Mặt trận các cấp chủ động hơn, sáng tạo hơn trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng tham gia thực hiện. Việc xây dựng mô hình được gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đồng thời thiết thực, sát với thực tế đời sống của nhân dân trên địa bàn nên nhận được sự đồng thuận, ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân.

Góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao ý thức nhân dân trong bảo vệ môi trường, khởi sắc bộ mặt nông thôn, văn minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Nguyễn Văn Duyên, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Vườn Tre, xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời đã phối hợp triển khai xây dựng nhiều mô hình làm ăn hiệu quả; củng cố, thành lập 05 tổ hợp tác với 160 tổ viên với mức tiền hùn vốn 75 triệu đồng/tổ; vận động nhân dân cải tạo vườn trồng hoa màu 7,8 ha; vận động thực hiện mô hình tuyến đường kiểu mẫu có 15 hộ tham gia với chiều dài 1.100m; phối hợp củng cố 12 tổ nhân dân tự quản. Ban công tác Mặt trận ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển đã thực hiện mô hình giúp nhau phát triển sản xuất theo hình thức Tổ hợp tác, lúc đầu được chính quyền hỗ trợ vài con dê, sau thấy việc nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao nên nhiều người tham gia, hiện nay có trên 37 hộ nuôi 500 con dê giống; nhiều hộ trước đây thuộc diện nghèo nay đã trở nên khấm khá. Ban công tác Mặt trận ấp Tân Lợi, xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao mức thu nhập bình quân 42 triệu đồng/người/năm; vận động nhân dân tham gia làm 200m lộ đất đen; vận động 242/287 hộ dân trong ấp trồng hàng rào cây xanh; xây dựng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Dương Thu Phương khảo sát, nắm tình hình thực hiện mô hình trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

Bên cạnh đó, có nhiều Trưởng ban công tác Mặt trận, tập thể, cá nhân đã tích cực vận động nhân thực hiện mô hình trồng hàng rào cây xanh; thu gom, tiêu hủy rác theo hướng dẫn như: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời vận động được 2.465/2.739 hộ gia đình tham gia trồng hàng rào, trồng hoa trước nhà, đạt 90% hộ dân toàn xã. Ban công tác Mặt trận ấp Gành Hào 1, xã Hòa Tân, thành phố Cà Mau vận động xây dựng 127 hố chứa rác với quy mô 250 hộ sử dụng, hướng dẫn nhân dân phân loại rác, góp phần nâng cao nhận thức người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ban công tác Mặt trận ấp Công Trung, xã Trần Thới, huyện Cái Nước tuyên truyền, vận động 17 hộ dân thực hiện mô hình xây dựng cảnh quan môi trường xanh- sạch – đẹp với chiều dài ban đầu 700 m và hiện nay nhân rộng 1.500 m.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhi, Trưởng ban công tác Mặt trận ấp Kinh Chùa, xã Trần Hợi, huyện Trần Văn Thời tích cực tuyên truyền và phối hợp vận động nhân dân trồng 2.000m hàng rào cây xanh với nhiều loại cây, hoa khác nhau; ngoài ra, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà, đóng góp công sức xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Hoàng Tam, Trưởng ban công tác Mặt trận khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi vận động nhân dân thu gom xử lý rác thải, xây dựng tuyến đường kiểu mẫu dài 1.100m với 29 hộ dân thực hiện; ngoài ra, tuyên truyền, vận động trồng hơn 6.000 cây xanh trên các tuyến lộ công cộng, 3.000 m2 hoa kiểng, 2.500 m hàng rào xây xanh, phát quang bụi rậm trên 10.000m2; trồng cây chống xói lở với chiều dài 5.703 m,…

Mai Thành