Với phương châm lấy khu dân cư làm địa bàn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân. Phát huy vai trò quy tụ, đứng đầu, tạo thành khối đại đoàn kết của MTTQ; thực hiện nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ nội dung, rõ cách làm và rõ kết quả thực hiện; Ban công tác Mặt trận khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình do mình đảm nhận, góp phần thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn khóm.

Lễ công nhận mô hình “Chuyển hóa địa bàn” do Ban công tác Mặt trận khóm 1, phường 4 thực hiện

Khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau khi chưa thực hiện mô hình, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khóm không ổn định, tình trạng trộm cắp, tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra, mâu thuẫn trong nhân dân diễn biến hết sức phức tạp; tình trạng vệ sinh môi trường không đảm bảo, việc vận động nhân dân tham gia đóng góp các nguồn quỹ rất khó khăn, nhân dân chưa đồng thuận cao trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc còn nhiều hạn chế.

Trưởng ban công tác Mặt trận khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau Mai Văn Chiến chia sẻ: Nhận thấy nhiều việc cần phải khắc phục, bám theo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4 và Mặt trận các cấp về công tác xây dựng mô hình, Ban công tác Mặt trận khóm 1 đã mạnh dạn chủ trì vận động và được sự đồng thuận của nhân dân cùng thực hiện mô hình với tên gọi “Chuyển hóa địa bàn”. Mô hình đề ra 02 mục tiêu cần thực hiện là không rác và không có tệ nạn xã hội.

Việc triển khai thực hiện mô hình từ ngày 01/3/2017 đến nay, đã tổ chức cuộc khảo sát, điều tra; họp Ban công tác Mặt trận và Tổ Dân vận để phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên; họp dân trong khóm để triển khai, nêu rõ mục đích, nội dung mô hình, triển khai chủ trương của khóm là xây dựng mô hình theo 02 tiêu chí không rác và không có tệ nạn xã hội, được nhân dân đồng tình cao. Từ đó, nhân dân đồng ý tham gia đăng ký, cam kết và thống nhất các nội dung thực hiện để từng bước chuyển hóa tình hình của tuyến hẻm; hưởng ứng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, an ninh Tổ quốc, phòng, chống bạo lực gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường sống,… đóng góp trên 4,5 triệu đồng để lắp 01 camera quan sát. Camera đã thực hiện tích cực nhiệm vụ quan sát trong công tác vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tệ trộm cắp vặt không còn diễn biến tại địa bàn.

Bí thư Chi bộ khóm 1, phường 4, thành phố Cà Mau Trần Thúy Hằng cho biết, tính đến nay, có 21/29 hộ được công nhận gia đình văn hóa, chiếm 72,69 %, tăng gấp 04 lần so với trước khi xây dựng mô hình, các hộ chưa đạt do lao động rời khỏi địa bàn quá thời gian quy định. Các phong trào, các cuộc vận động triển khai đến khu dân cư được nhân dân trong khóm tích cực hưởng ứng, ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ được nâng cao.

Chủ tịch UBMTTQVN phường 4 Trương Quang Trung trao Quyết định công nhận mô hình do Ban công tác Mặt trận chủ trì thực hiện trên địa bàn phường 4.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4, thành phố Cà Mau Trương Quang Trung cho biết: thực hiện theo hướng dẫn của tỉnh và thành phố Cà Mau về xây dựng mô hình do Mặt trận thực hiện, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường 4 đã chủ động thông qua cấp ủy Đảng về chủ trương, chủ trì thực hiện 11 mô hình mới và cũ, năm 2018 đã xây dựng 07 mô hình và tiếp tục duy trì 04 mô hình 2017 đã được công nhận. Hầu hết các mô hình đang phát huy nhiều kết quả khả quan, trong đó, khóm 1, phường 4 là một trong những mô hình tiêu biểu, đã được công nhận năm 2018. Qua xây dựng, các mô hình ngày thêm phát huy tính tích cực, nhất là nhân dân nơi có mô hình thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và tham gia thường xuyên phong trào Ngày chủ nhật Sanh – Sạch – Đẹp. Thường xuyên được tuyên truyền, vận động, góp phần hình thành ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư. Trong thời gian tới, Mặt trận phường sẽ chủ trì rà soát các phần việc để nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình và hướng đến đăng ký xây dựng các mô hình mới trong năm 2019.

Mai Thành