Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới năm 2019, chiều ngày 21/8/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới năm 2019 tại xã Khánh Hội, huyện U Minh.

Đại biểu tham dự lớp tập huấn công tác tuyên truyền nông thôn mới trên địa bàn xã Khánh Hội, huyện U Minh

Tính đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã mở được 04 lớp, có 530 đại biểu tham dự là thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên (Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học), đại diện Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận, cấp Trưởng các tổ chức Chi đoàn thanh niên, Chi hội Nông dân, Phụ nữ, Người cao tuổi, Chữ thập đỏ, Cựu chiến binh; Tổ trưởng Tổ nòng cốt; Công an và một số cá nhân tiêu biểu ở cộng đồng dân cư.

Nội dung tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng của MTTQ và các đoàn thể các cấp trong việc tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại cộng đồng dân cư.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát hành 19.200 tờ rơi tuyên truyền kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn, phòng, chống rượu, bia khi tham gia giao thông và tờ rơi tham gia bảo vệ môi trường đến từng hộ gia đình trên địa bàn 04 xã nói trên.

Trúc Hằng