Hướng tới kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau vừa ký kết thư ngỏ kêu gọi các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội; tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo, từ thiện, tập thể và cá nhân trong, ngoài tỉnh hãy sẵn lòng giúp đỡ cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Lễ bàn giao nhà tình thương cho bà Trần Thị Nhiên - nạn nhân da cam, ở ấp 5, xã Khánh Hòa, huyện U Minh. Ảnh: Lâm Chiêu.

Tỉnh Cà Mau hiện có trên 17 ngàn người bị nhiễm chất độc hóa học, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Mặc dù được Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp quan tâm giúp đỡ, nhưng hoàn cảnh của người bị nhiểm chất độc da cam/dioxin quá ngặt nghèo, chồng chất khó khăn, thiếu thốn từ nhà ở đến đời sống sinh hoạt, bệnh tật ốm đau triền miên. Với tinh thần đó và hướng tới kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau ký kết thư ngỏ kêu gọi các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội; tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo, từ thiện, tập thể và cá nhân trong, ngoài tỉnh hãy sẵn lòng giúp đỡ cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Tập thể, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp hoặc hỗ trợ trực tiếp liên hệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Cà Mau (số 49A, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Điện thoại: (07803) 550882 hoặc 0916766187. Tài khoản số 37610106419991048, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm huy động, đón nhận tình cảm từ sự đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân nhằm giúp đỡ cho những nạn nhân  bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Tỉnh Cà Mau hiện có trên 17 ngàn người bị nhiễm chất độc hóa học, là nạn nhân chất độc da cam/dioxin do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam. Mặc dù được Đảng, chính quyền, đoàn thể và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin các cấp quan tâm giúp đỡ, nhưng hoàn cảnh của người bị nhiểm chất độc da cam/dioxin quá ngặt nghèo, chồng chất khó khăn, thiếu thốn từ nhà ở đến đời sống sinh hoạt, bệnh tật ốm đau triền miên. Với tinh thần đó và hướng tới kỷ niệm 56 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 – 10/8/2017), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Cà Mau cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau ký kết thư ngỏ kêu gọi các tổ chức kinh tế, chính trị xã hội; tổ chức tôn giáo, tổ chức nhân đạo, từ thiện, tập thể và cá nhân trong, ngoài tỉnh hãy sẵn lòng giúp đỡ cho người bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh.

Tập thể, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp hoặc hỗ trợ trực tiếp liên hệ Hội Nạn nhân chất độc da cam/ dioxin tỉnh Cà Mau (số 49A, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau). Điện thoại: (07803) 550882 hoặc 0916766187. Tài khoản số 37610106419991048, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Cà Mau.

Đây là một hoạt động thiết thực, nhằm huy động, đón nhận tình cảm từ sự đóng góp, hỗ trợ của các đơn vị, cá nhân nhằm giúp đỡ cho những nạn nhân  bị nhiễm chất độc da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Mai Thành