Sáng ngày 18/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Hiện; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thông qua Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; Lịch tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú.

Đại biểu tham dự hội nghị thảo luận về thời gian tổ chức lấy ý kiến ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri

Theo đó, thời gian tổ chức lấy ý kiến ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh được tiến hành từ ngày 23/3 đến ngày 02/4/2021 và được thực hiện theo quy định tại các điều 21, 22 của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH14-CP-DDCTUBTWWMTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Điều 2, 3, 4 của Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tại hội nghị này, cử tri nơi cư trú được hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử và bày tỏ quan điểm, tín nhiệm của mình đối với người ứng cử.

Quang cảnh hội nghị từ trên xuống

Trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, khi về địa phương Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ phối hợp để lồng ghép việc tổ chức lấy ý kiến ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 – 2026 ở cấp mình cho phù hợp.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Hiện yêu cầu hội nghị lấy ý kiến phải thể hiện được sự dân chủ, công khai, tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Trần Văn Hiện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức tốt, đúng quy định các cuộc hội nghị tổ chức lấy ý kiến ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội kháo XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; bám sát văn bản hướng dẫn để mời cho đúng, đủ thành phần tham dự; hội nghị lấy ý kiến phải thể hiện được sự dân chủ, công khai, tạo mọi điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng chính quyền; đồng thời, phải tổng hợp đầy đủ các ý kiến đặt ra để báo cáo theo quy định.

Trọng Vy