Sáng ngày 08/7/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố năm 2020 với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị đã sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận 6 tháng cuối năm 2020; quán triệt triển khai Nghị quyết về vận động toàn dân tích cực khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận để đề nghị giải đáp, tháo gỡ khó khăn ở các địa phương.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn yêu cầu MTTQ các cấp bám sát sự lãnh đạo của Đảng, chủ động nắm tình hình, đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân tích cực tham gia phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch Covid-19. Chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, những nơi bị ảnh hưởng sạt lở bờ sông, hạn hán, xâm nhập mặn, giông lốc, mưa đá. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2020 của MTTQ Việt Nam; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; chủ động, tích cực chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và các hoạt động hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Đồng thời, tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo tinh thần Nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tinh thần Kết luận 74 ngày 22/5/2020 của Bộ Chính trị,…

Trúc Hằng