Sáng ngày 02/3/2020, Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Thủ trưởng cơ quan tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến công chức, người lao động và họp mặt truyền thống Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Hội nghị có sự tham dự của đoàn viên Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng; Chủ tịch Công đoàn cơ sở Quan Văn Thắng chủ trì hội nghị.

Cán bộ, công chức cơ quan chụp ảnh lưu niệm

Hội nghị đã tiến hành đánh giá tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 05 năm (2016 – 2020), đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2021 – 2025. Trong 05 năm qua, Đảng đoàn, Chi ủy, Chi bộ, Ban Thường trực, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan đã quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động; đời sống đoàn viên và người lao động ổn định, phát triển; công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động, các phần việc do Công đoàn đảm nhận và các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác thi đua khen thưởng chặt chẽ, đúng người, đúng thành tích đã khích lệ tinh thần của cán bộ, công chức và người lao động, từ đó đã xuất hiện nhiều sáng kiến và đã được công nhận. Đã phát động các phong trào như: thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”; thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thi đua liên kết “phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, gắn với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, cách làm hay, sáng kiến được áp dụng. Từ đó, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong những năm qua.

Chủ tịch Công đoàn, Quan Văn Thắng trao Giấy khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020

Phát biểu tại Hội nghị, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Công đoàn cơ quan đã đạt được; đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn cần tranh thủ hơn sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Chi ủy, cơ quan; làm tốt hơn nữa công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 )khóa XII); chú trọng chăm bồi, rèn luyện đạo đức cách mạng; tăng cường đoàn kết, nhất trí cùng hành động; sẵn sàng hỗ trợ, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, phát huy trí tuệ tập thể; tiếp tục chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động,… Dịp này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng gửi lời chúc 8/3 đến toàn thể nữ công chức, người lao động tại đơn vị luôn dồi dào sức khỏe, xinh đẹp, nỗ lực phấn đấu, luôn là phụ nữ 02 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ./.

Trúc Hằng