Sáng ngày 28/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị. Đến dự có Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Ngô Ngọc Khuê; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng 108 đại biểu tham dự hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Trong 05 năm qua (2015 – 2020), Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa phương. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” khi được lồng ghép với các nội dung khác có liên quan đã tạo được tính toàn diện, có tác động cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, nhiều tập thể, cá nhân chủ động, tiêu biểu trong thực hiện, góp phần thay đổi bộ mặt cả nông thôn và đô thị, giảm khá nhanh hộ nghèo, hộ cận nghèo, tăng hộ khá, giàu. Công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện ngày càng chặt chẽ, có hiệp thương, phân công trách nhiệm. Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng cao nhận thức, chủ động hơn trong việc tự vươn lên phát triển kinh tế, chí thú sản xuất, chăn nuôi, mua bán nhỏ, tự vươn lên thoát nghèo và phấn đấu vươn lên hộ khá, giàu. Nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm, tích cực tham gia, đóng góp hỗ trợ Quỹ “Vì người nghèo”, nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo, vùng nghèo được triển khai tích cực, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Từ năm 2018 đến nay, đã giúp đỡ 1.084 hộ nghèo thoát nghèo, 109 hộ nghèo chuyển lên cận nghèo; 585 hộ cận nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2019 là 2,32%. Giai đoạn từ năm 2016 - cuối tháng 6/2020, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã vận động, tiếp nhận được gần 260 tỷ đồng (tiền mặt hơn 73 tỷ đồng, còn lại vật chất quy thành tiền); vận động xây dựng mới trên 1.200 căn nhà và sửa chữa 246 căn nhà Đại đoàn kết, xây dựng trên 300 cây cầu giao thông nông thôn, khoan 204 giếng nước, vận động hơn 6.600 tấn gạo, 135.400 suất quà, 477 chiếc xe lăn, 1.427 suất học bổng, 282 xe đạp, các dụng cụ khác hỗ trợ học sinh học tập; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo trên 25.200 lượt; vận động hỗ trợ hơn 2.200 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo,... Bên cạnh đó, vận động các hoạt động an sinh xã hội trên 190 tỷ đồng.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu dự hội nghị

Các phong trào khác như vận động thực hiện đền ơn đáp nghĩa; khuyến học, khuyến tài; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; toàn dân tham gia bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội; phong trào xây dựng cổng an ninh trật tự; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân,... được lồng ghép vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hơn chất lượng cuộc sống cho nhân dân ở địa bàn dân cư.

Từ năm 2017 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã chủ trì xây dựng được 2.291 mô hình, có 411 mô hình có hiệu quả đã được công nhận và gắn bảng tên, 437 mô hình có hiệu quả đã được công nhận, 1.443 mô hình có hiệu quả nhưng chưa công nhận, góp phần tích cực vào xây dựng diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lê Dũng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Lê Dũng mong muốn Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thời gian tới tiếp tục quán triệt đầy đủ và cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; thường xuyên rèn luyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, của Nhà nước về thi đua yêu nước, về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp và các đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ cở sở, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, tuyên truyền, vận động, nhằm tập hợp đông đảo nhân dân nơi cư trú tham gia đầy đủ các hoạt động lễ hội của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, làm tăng thêm tình đoàn kết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tăng cường mối quan hệ tình làng - nghĩa xóm ở cộng đồng dân cư.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể, cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động giai đoạn 2015 – 2020. Hội nghị đã giới thiệu 07 đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ IV, giai đoạn 2015 – 2020.

Trọng Vy