Chiều ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ trì hội nghị giải đáp các ý kiến của đại biểu dự hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Huỳnh Thị Thanh Loan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử 125 người, theo cơ cấu: đại biểu đang công tác tại các cơ quan Đảng (14 người); công tác tại các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp (21 người); công tác tại các lực lượng vũ trang (06 người); đại biểu chuyên trách và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh (16 người); công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh (23 người); công tác ở Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh (04 người); đại biểu tôn giáo, dân tộc thiểu số (10 người); công tác tại cấp huyện (21 người); công tác tại các đơn vị sự nghiệp (05 người); đại biểu các tổ chức kinh tế (05 người). Về cơ cấu kết hợp số người được giới thiệu ứng cử, tỷ lệ nữ 36,8%, dân tộc thiểu số 5,6%, ngoài Đảng 11,2%, trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 16%, tôn giáo 6,4%. Dự kiến số lượng người tự ứng cử là 10.

Theo quy định, số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu là 52 người.

Trọng Vy