Chiều ngày 08/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Trần Văn Hiện, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Dương Thu Hiền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đồng chí Phan Mộng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Chủ trì hội nghị giải đáp các ý kiến của đại biểu dự hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Lâm Văn Bi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV là 18 người theo cơ cấu kết hợp người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương giới thiệu ứng cử như sau: 08 đại biểu nữ, tỷ lệ 44,44%; 02 đại biểu là người ngoài Đảng, tỷ lệ 11,11%; 04 đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi), tỷ lệ 22,22%. Dự kiến, có ít nhất 01 người tự ứng cử.

Đại biểu biểu quyết thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Theo phân bổ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu trên địa bàn tỉnh Cà Mau là 7 đại biểu, trong đó 3 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 4 đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh Cà Mau.

Trọng Vy