Chiều ngày 26/02/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị hướng dẫn tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đại biểu tham dự Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn về thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, Ủy ban bầu cử tỉnh hướng dẫn thực hiện hồ sơ ứng cử của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử thực hiện việc giới thiệu theo các bước như: Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp dự kiến người cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử; trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 17 giờ ngày 14/3/2021

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Văn Hiện yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026 chú ý thực hiện kỹ lưỡng các công việc theo quy định của pháp luật, bám sát vào lịch trình để thực hiện các công việc theo tiến độ quy định. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc thì trao đổi với cơ quan, bộ phận hướng dẫn công tác bầu cử để thực hiện đảm bảo đúng theo quy định pháp luật, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trúc Hằng