Ngày 13/10/2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chủ trì phối hợp tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh ủy về công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững cho Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, khóm trên địa bàn huyện Phú Tân.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị đã triển khai Kế hoạch số 09-KH/BDVTU ngày 29/02/2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chương trình hành động công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững và các văn bản có liên quan đến cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì phát động.

Qua Hội nghị, cán bộ Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Phú Tân tiếp tục được trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản trong việc vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững.

Trọng Vy