Sáng ngày 12/5/2020, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển khai công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.


Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 06/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và một số văn bản có liên quan.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng đề nghị các đại biểu sau hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp báo cáo cấp ủy cùng cấp, xây dựng ngay kế hoạch giám sát theo 08 nhóm đối tượng được hỗ trợ cho chặt chẽ, đúng quy trình, quy định; thành viên đoàn giám sát phải nghiên cứu kỹ lưỡng các văn bản nguồn, nắm quan điểm chỉ đạo của Trung ương, trang bị đầy đủ kiến thức để giám sát; Sau giám sát, phải có kết luận rõ ràng gửi đến cơ quan chức năng; Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân hiểu rõ chủ trương để người dân cùng giám sát.

Trọng Vy