Sáng 24/6/2020, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ủy ban MTTQ Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để góp ý dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp 13 ý kiến vào dự thảo Thông tri hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam khoá IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tiếp thu ý kiến góp ý của đại biểu tham dự tại các điểm cầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục có ý kiến góp ý gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ đó Ban soạn thảo tổng hợp, tiếp thu ý kiến để khi Thông tri hướng dẫn ban hành đảm bảo chất lượng và sát với thực tế triển khai.

Trúc Hằng