Ngày 10/7/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác dân chủ - pháp luật năm 2020 cho cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quán triệt, triển khai các chuyên đề trọng tâm như: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân chủ - pháp luật trong giai đoạn hiện nay; Công tác tham gia xây dựng pháp luật và thực hiện phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực yêu cầu người làm giám sát phải nắm được luật, nắm được cách thức, phương pháp giám sát. Lưu ý cần làm tốt công tác quán triệt triển khai và tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng như tổ chức hội thảo, tập huấn, phối hợp tuyên truyền với các cơ quan thông tấn báo chí. Đồng thời, việc giám sát, phản biện xã hội phải đảm bảo dân chủ, công khai, khách quan đúng các quy định của pháp luật, Điều lệ của MTTQ Việt Nam. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên, sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước có liên quan để hoạt động giám sát đạt hiệu quả theo yêu cầu đề ra./.

Trúc Hằng