Ngày 27/2/2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho cán bộ chủ chốt Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt, triển khai và định hướng công tác Mặt trận năm 2018 theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (khóa VIII). Triển khai, hướng dẫn các chuyên đề: Công tác tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024; sơ kết thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc; đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp đoàn kết tôn giáo gắn với việc triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo; một số nội dung trọng tâm công tác Dân chủ - Pháp luật; công tác phong trào; công tác tuyên giáo và công tác đối ngoại - kiều bào của Mặt trận Tổ quốc năm 2018.

Phát biểu sau kết thúc hội nghị trực tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nội dung được tập huấn để triển khai sâu rộng các chuyên đề đã được tiếp thu trong toàn hệ thống Mặt trận; chuẩn bị chu đáo công tác Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đồng thời, quyết tâm triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững năm 2018 theo kế hoạch đã đề ra.

Trọng Vy