Sáng ngày 21/01/2021, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Lê Quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh. Tại tỉnh Cà Mau có tổ chức kết nối trực tuyến với 09 điểm cầu huyện, thành phố và mời Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử huyện, thành phố cùng một số cơ quan, đơn vị, cán bộ có liên quan đến công tác bầu cử tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Hội nghị đã triển khai Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Chỉ thị số 02 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và hướng dẫn các nhiệm vụ khác có liên quan,…

Sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc do Hội đồng bầu cử Quốc gia tổ chức, tỉnh Cà Mau đã tổ chức kết nối trực tuyến với điểm cầu các huyện, thành phố trong tỉnh để triển khai công tác bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải yêu cầu tất cả cán bộ từ các cấp ủy, chính quyền phải nghiên cứu thật kỹ các quy định, hướng dẫn của Trung ương để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thật chặt chẽ, chính xác, đúng quy định cả về nội dung, thời gian, phương thức tổ chức và việc lập hồ sơ các biểu mẫu phải đúng, chính xác theo quy định của pháp luật và đúng hướng dẫn của cấp trên,…

Trọng Vy