Chiều ngày 11/3/2020, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID – 19. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Bạch Đằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau đã hướng dẫn các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh công tác triển khai các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống dịch; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống, giữ vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh môi trường; tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác giám sát việc phòng, chống dịch bằng các hình thức phù hợp. Tuyên truyền, khuyến khích hoạt động vận động và trao tặng khẩu trang, nước rửa tay cho công nhân, nông dân, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì tổ chức 03 cuộc khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID – 19 trên địa bàn huyện Năm Căn, Đầm Dơi và Thới Bình.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, chủ động, tích cực cùng với các cấp, các ngành vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phòng, chống dịch; thực hiện vừa chống dịch vừa đảm bảo công tác chuyên môn, hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, …

Trọng Vy