Chiều ngày 24/9/2019, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến thông báo kết quả Đại hội IX MTTQ Việt Nam và triển khai nhiệm vụ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc và thông báo kết quả Đại hội IX MTTQ Việt Nam; triển khai nhiệm vụ Tháng cao điểm vì người nghèo” năm 2019; Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo năm 2019”. Kết thúc hội nghị Đồng chí Hầu A Lềnh mong muốn các địa phương chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp với chính quyền triền khai các nhiệm vụ trong công tác Mặt trận mà Đại hội Mặt trận các cấp đã đề ra; tăng cường công tác phối hợp để thực hiện có hiệu quả các phần việc; chuẩn bị chu đáo để tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019.

Trúc Hằng