Sáng ngày 04/7/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị lần thứ 13, khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) để sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019 và thực hiện một số nội dung công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

6 tháng đầu năm, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh - xã hội được triển khai sâu rộng được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện; nhất là, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo thoát nghèo bền vững và công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tiếp tục được duy trì và thực hiện. Đã vận động “Quỹ vì người nghèo” trên 42,2 tỷ đồng; hướng dẫn Mặt trận các cấp trong tỉnh khảo sát đăng ký xây dựng và nhân rộng 1.015 mô hình trong năm 2019, được gắn kết chặt chẽ trong việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tham gia giám sát trên 160 cuộc. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thành công Đại hội MTTQVN cấp xã, cấp huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024, đảm bảo theo yêu cầu kế hoạch và quy định của Trung ương; nhiều phong trào, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội MTTQVN các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQVN lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024 được triển khai hiệu quả.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Hồng Quân thông báo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.

Mai Thành