Ngày 17/7/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội”. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Dương Việt Thắng; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đoàn Tấn Sỹ và Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh Phạm Văn Đức đồng chủ trì hội thảo.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo khoa học

Tại hội thảo, các đại biểu đã tham luận, thảo luận làm rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh trong việc thực hiện công tác giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong thời gian qua, trên cơ sở đó, chia sẻ những kinh nghiệm, đề xuất những phương pháp, giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở những văn bản, chủ trương đã có, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục có văn bản, chủ trương chỉ đạo hoặc chế tài xử lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giám sát, tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Trọng Vy