Chiều ngày 16/9/2019, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy tổ chức họp mặt 10 đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng chủ trì buổi họp mặt

Phát biểu tại buổi họp mặt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Dũng thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ đóng góp các nội dung, văn kiện; nghiêm túc tiếp thu quan điểm chỉ đạo của Đại hội để quán triệt tới MTTQ các cấp trong tỉnh; chấp hành tốt nội quy Đại hội, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đại hội đã đề ra, góp phần tích cực vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trọng Vy