Thành công từ việc giúp xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017, năm 2018 này Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn tiếp tục triển khai Kế hoạch giúp xã Đất Mới thực hiện nông thôn mới. Đây là việc làm hết sức ý nghĩa, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị huyện Năm Căn, trong đó vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân đã và đang giữ vai trò quan trọng.

Một buổi triển khai chủ trương thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Năm Căn

Năm nay, xã Đất Mới không nằm trong chỉ tiêu phấn đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh nhưng để chủ động đủ điều kiện đến năm 2019 được tỉnh đưa vào danh sách tập trung chỉ đạo đầu tư thực hiện xã nông thôn mới, các ngành, các cấp huyện Năm Căn đã xúc tiến triển khai các giải pháp thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị.

Để thể hiện quyết tâm của mình, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn đã triển khai kế hoạch giúp xã Đất Mới thực hiện nông thôn mới. Nhiệm vụ trọng tâm là từng bước nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội (tiêu chí số 17 và 19), đồng thời góp phần thực hiện các phần việc trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các đoàn thể như Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh, Liên đoàn Lao động, Công an, Quân sự và chính quyền cơ sở từ xã đếp ấp, thành lập 10 Tổ công tác, phụ trách 10 ấp trong xã.

Bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn cho biết: “Chúng tôi tập trung cho tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu được xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của người dân và của cộng đồng xã hội chứ không phải riêng của cơ quan chức năng nhà nước, mà trách nhiệm của người dân là chính trong việc xây dựng nông thôn mới. Đây còn là mô hình mới của cán bộ Mặt trận và các đoàn thể của huyện trong việc đổi mới phương pháp tiếp cận cán bộ cơ sở và quần chúng nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phán ảnh kịp thời đến chính quyền nhằm tháo gở khó khăn, từ đó đề ra những giải pháp tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”.

Theo Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Năm Căn cho biết, qua rà soát, đánh giá đến tháng 4 năm 2018, xã Đất Mới đạt 11/19 tiêu chí xã nông thôn mới, gồm:  Quy hoạch, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, hộ nghèo, lao động có việc làm, tổ chức sản xuất, giáo dục và đào tạo và tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Tuy nhiên, vẫn còn boăn khoăn, bởi những tiêu chí đã đạt hầu hết là tiêu chí cứng có sự quan tâm đầu tư của các cơ quan chuyên môn, các tiêu chí chưa đạt chủ yếu là do dân thực hiện. Vì vậy, đòi hỏi phải có sự đồng tình, hưởng ứng chung tay góp sức của cả cộng đồng, trong đó vai trò trọng yếu vẫn là nhân dân. “Đa số các tiêu chí đã đạt thì người dân chưa thực hiện, vì đây chủ yếu là tiêu chí cứng, còn lại một số tiêu chí ở địa phương chúng ta cần thực hiện để đạt kế quả cao nhất. Vì thế, chúng tôi cần phải tiếp tục tuyên truyền, làm cách nào đó cho địa phương và bà con chúng ta nắm rõ được mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải xây dựng nông thôn mới”.

Điều quan trọng đó là trong quá trình vận động, tuyên tuyền, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không thể chủ quan, lơ là với thành quả đạt được. Bởi, có những tiêu chí đã đạt được nhưng cũng rất dễ “rớt” chuẩn.

Với những khó khăn, hạn chế và những thuận lợi cơ bản trong qúa trình xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành huyện Năm Căn đúc kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn đã qua, cộng với sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các đoàn thể huyện, sẽ nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tin rằng, xã Đất Mới sẽ gặt hái nhiều thành công, góp phần cùng Đảng bộ huyện Năm Căn thực hiện hoàn thành lộ trình xây dựng xã nông thôn đã đề ra./.

Bài và ảnh: Tài Nguyên