Chiều ngày 20/7/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành cầu giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Trần Văn Thời và U Minh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương trao bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân

Trong đợt này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với đơn vị tài trợ tổ chức lễ khánh thành 03 cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời và xã Nguyễn Phích, huyện U Minh do ông Lê Minh Hiền, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thông qua bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang, vận động Ngân hàng Quốc dân, thành phố Hồ Chí Minh, Nhóm Thiện Nguyện thành phố Hồ Chí Minh và một số cá nhân tại thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 560 triệu đồng.

Dịp này, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Phương trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể và bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 02 cá nhân đã có thành tích trong vận động, tài trợ kinh phí thực hiện chương trình an sinh - xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trọng Vy