Trong 02 ngày 26/3 và 27/3/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn khảo sát hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn xã Nguyễn Phích, huyện U Minh và xã Tân Duyệt huyện Đầm Dơi.

Khảo sát thực tế tình hình sử dụng nước sinh hoạt trên địa bàn xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi

Thời gian qua, chính quyền 02 xã Nguyễn Phích, huyện U Minh và xã Tân Duyệt, huyện Đầm Dơi quan tâm thực hiện công tác an sinh – xã hội nhất là vận động, hỗ trợ kinh phí khoan giếng nước và cấp bồn chứa nước cho nhân dân địa phương.

Xã Nguyễn Phích vận động các mạnh thường quân xây dựng hệ thống nước máy cung cấp cho nhân dân sử dụng trên địa bàn ấp 11; phối hợp đầu tư trạm và ống nước với chiều dài 20 km dọc sông Cái Tàu nhằm cung cấp, phục vụ cho 464 hộ dân. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn một số hộ chưa có giếng nước để sử dụng, sinh hoạt hàng ngày, dụng cụ trữ, chứa nước chưa đảm bảo. Đoàn đã đi khảo sát thực tế 15 hộ dân trên địa bàn xã Nguyễn Phích, huyện U Minh là hộ nghèo, cận nghèo. Qua khảo sát hầu hết 15 hộ dân trên chưa khoan được giếng nước, chưa có bồn trữ nước. Tuy nhiên, đều có nước sinh hoạt, được lấy từ nước giếng khoan của các gia đình lân cận.

Xã Tân Duyệt vận động các mạnh thường quân xây dựng hệ thống nước máy cung cấp cho nhân dân sử dụng trên địa bàn ấp Đồng Tâm A với quy mô cung cấp cho 45 hộ dân; hầu hết người dân địa phương đều có nước ngọt để sử dụng, sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, hiện nay nước máy cung cấp cho nhân dân sử dụng trên địa bàn ấp Đồng Tâm A với quy mô cung cấp nước ngọt ban đầu cho 45 hộ dân sử dụng nay lên trên 60 hộ dẫn đến nguồn nước cung cấp không đảm bảo, chất lượng nước bị nhiễm mặn; ấp Đồng Tâm B khu vực kênh Hai Dựng và kênh Chín Chài tình hình nước sinh hoạt của 89 hộ dân gặp khó khăn do giếng nước khoan thời điểm trước với độ sâu là 100 – 150m bị nhiễm phèn. Đoàn đã đi khảo sát thực tế 12 hộ dân trên địa bàn xã Tân Duyệt là hộ nghèo, cận nghèo. Qua khảo sát, hầu hết 12 hộ dân trên có nước máy sử dụng từ dự án nhưng chất lượng nước chưa đảm bảo, chưa có bồn trữ nước.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng đánh giá cao những kết quả mà 02 xã đã đạt được trong công tác tạo điều kiện cho nhân dân trên địa bàn có nguồn nước để sinh hoạt, sử dụng. Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo và đề xuất hỗ trợ của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và vận động hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân.

Trọng Vy