Vừa qua, từ ngày 25/8 đến ngày 27/8/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng với Đoàn công tác của Trung tâm Nghiên cứu Phát triển - Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam; Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức khảo sát thực tế người dân về chỉ số PAPI tại một số địa bàn trong tỉnh.

Trao đổi trực tiếp người dân về mức độ hài lòng của người dân trong công tác quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh

Chỉ số PAPI là công cụ phản ánh tiếng nói người dân về mức độ hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của chính quyền các cấp; chỉ số PAPI đo lường mức độ hiệu quả trong công tác quản trị và hành chính công ở cấp tỉnh năm 2020 thông qua các nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử; việc phòng, chống đại dịch Covid-19,…

Theo đó, Đoàn đã khảo sát và phỏng vấn trực tiếp 193 người dân tại ấp 5, ấp 7, xã Khánh Hòa và khóm 2, khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh; ấp 1, ấp 6, xã Thới Bình và khóm 1, khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình; ấp Cái Nai, ấp Xóm Chùa, xã Hòa Tân và khóm 2, khóm 4, phường 9, thành phố Cà Mau. Trong suốt quá trình khảo sát, phỏng vấn trực tiếp người dân, Đoàn công tác đã thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19. Các kết quả phân tích từ trải nghiệm và đánh giá của người dân thể hiện qua các trục nội dung của chỉ số PAPI sẽ là kênh thông tin quan trọng không chỉ phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở cơ sở mà còn là căn cứ cho hệ thống chính quyền các cấp, các nhà hoạch định chính sách kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện các chính sách và phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

     Gia Huy – Mai Thành