Ngày 29/10/2017, khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2017. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm tổ chức Ngày hội sớm nhất trong tỉnh năm 2017.

Ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh trao bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho cán bộ, nhân dân khóm 1, phường 2, TP. Cà Mau

Ngày hội tại khóm 2, phường 1, thành phố Cà Mau được tổ chức trang trọng với việc ôn lại truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các trò chơi dân gian thu hút đông đảo dân trong khóm tham gia và cổ vũ. Tổng kết phong trào ở khóm 2, Phường 1 đã công nhận 527 hộ đạt gia đình văn hóa (đạt 90,24%), trong đó có 438 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa 3 năm liền; trao tặng giải thưởng cho các tập thể và cá nhân tham gia các hoạt động của Phần Hội.

Dịp này, ông Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen của UBMTTQVN tỉnh cho cán bộ, nhân dân khóm 1 đã có thành tích thực hiện 05 các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trọng Vy