Ngày 04/11/2018, Khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quan Văn Thắng đã đến dự.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện trao 02 suất quà cho đồng bào nghèo tại địa bàn khóm 2, phường 4

Tại Ngày hội, các đại biểu, bà con nhân dân trong khóm được nghe đại diện Ban công tác Mặt trận khóm ôn lại truyền thống 88 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), nghe báo cáo những thành tích trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội mà cấp ủy, chính quyền và bà con nhân dân ấp khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong năm qua. Trong đó, nổi bật là kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động như đoàn kết xây dựng kinh tế ổn định, từng bước phát triển góp phần nâng cao đời sống nhân dân; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, gìn giữ phát huy bản sắc dân tộc, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe, từng bước nâng cao chất lượng dân số; đoàn kết xây dựng cảnh quang xanh – sạch – đẹp; đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng khóm vững mạnh; đoàn kết, tương trợ giúp nhan trong cộng đồng dân cư, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, tương than tương ái.

Tại Ngày hội đã công nhận 442/499 hộ gia đình tại địa phương đạt chuẩn văn hóa, đạt 88,5%, trong đó có 392 hộ đạt chuẩn văn hóa 03 năm liên tục. Cũng nhân dịp này, Ban công tác mặt trận khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau đã phát động nhân dân hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào UBMTTQVN tỉnh Quan Văn Thắng trao bằng khen cho đại diện cán bộ và nhân dân khóm 2, phường 4

Dịp này, Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao bằng khen Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho cán bộ và nhân dân khóm 2, phường 4, thành phố Cà Mau đã có thành tích thực hiện tốt 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2018. Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Văn Hiện trao 02 suất quà cho hộ nghèo tại địa bàn, mỗi suất trị giá 02 triệu đồng.


Trúc Hằng