Sáng ngày 12-9-2018, Tổ công tác của Mặt trận tỉnh do đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện U Minh và Chủ tịch Mặt trận các xã, thị trấn về công tác chuẩn bị Đại hội Mặt trận các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

Tại buổi làm việc đồng chí Lê Ánh Hồng, Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo các nội dung mà đoàn đã đặt ra. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh; tham mưu cho cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng Kế hoạch chi tiết đảm bảo thời gian, nội dung công việc phục vụ Đại hội; triển khai xây dựng báo cáo chính trị và các văn bản có liên quan Đại hội.... Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chỉ đạo Đại hội chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Thuận làm điểm chỉ đạo Đại hội Mặt trận cấp xã. Cũng tại cuộc họp các đại biểu đã trao đổi một số nội dung chưa rõ và được Tổ công tác Mặt trận tỉnh giải đáp, hướng dẫn trực tiếp.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Đoàn Tấn Sỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao công tác quán triệt, triển khai, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội của Mặt trận các cấp trong huyện U Minh. Thời gian tới đề nghị Ban Thường trực MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn tiếp tục tham mưu cấp ủy, chỉ đạo công tác củng cố Ban công tác Mặt trận ấp, khóm và nhân sự phục vụ Đại hội đảm bảo theo quy định; phối hợp với chính quyền cùng cấp đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ Đại hội; xây dựng lịch trình chi tiết để kiểm tra, thực hiện theo đúng tiến độ,…

                                                                                      Nguyễn Khỏe