Ngày 26/6/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Đầm Dơi. Đến dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Đại biểu tham dự buổi kiểm tra tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi.

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân với nhiều nội dung trọng tâm; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động vận động nhân đạo, từ thiện, an sinh – xã hội được triển khai sâu rộng để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống đại dịch Covid - 19; triển khai thực hiện công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến được chỉ đạo cụ thể, phần lớn nhân dân an tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động tại địa phương. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền trên 4.890 cuộc với 130.240 lượt người dự, phát hơn 3.000 tờ rơi; đăng ký thực hiện 76 mô hình; phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện 34 mô hình để góp phần giảm nghèo, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; công nhận mới 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Tân Trung), nâng tổng số đến nay huyện có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Ban công tác Mặt trận ấp, khóm đăng ký giúp đỡ 182 hộ nghèo, cận nghèo (trong đó 104 hộ nghèo, 78 hộ cận nghèo) và các đoàn thể chính trị - xã hội nhận giúp 361 hộ (211 hộ nghèo, 140 hộ cận nghèo), góp phần tích cực trong công tác chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào nghèo tại địa phương. Quỹ “Vì người nghèo” đã tiếp nhận 1,292 tỷ đồng tiền mặt, vật chất khác quy ra tiền hơn 4 tỷ đồng để xây dựng nhà ở, giúp khám và chữa bệnh, giúp học sinh nghèo trong học tập, xây dựng cầu GTNT, hỗ trợ gạo, quà, khoan giếng nước cho đồng bào nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền ghi nhận những kết quả mà Mặt trận và các tổ chức thành viên trên địa bàn đã đạt được, thời gian tới cần tích cực thực hiện xây dựng và nhân rộng mô hình hiệu quả do Mặt trận chủ trì thực hiện; quan tâm thực hiện công tác giảm nghèo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; tăng cường phát huy dân chủ cơ sở, nắm bắt dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, giải thích kịp thời cho dân hiểu về đối tượng, tiêu chuẩn hưởng chính sách hỗ trợ cho người dân bị gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19.

Trước đó cùng ngày, Đoàn đã có buổi khảo sát và làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi và khảo sát mô hình về “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại ấp Thành Vọng, xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi đăng ký năm 2020 và kiểm tra công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn xã Tân Trung, huyện Đầm Dơi.

Diễm My