Ngày 16/6/2020, Đoàn cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Trần Văn Thời.

Đoàn khảo sát hiệu quả mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời

6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Trần Văn Thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đoàn kết thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Thông qua các hình thức đã tuyên truyền, vận động được 2.200 cuộc với 75 nghìn lượt người dự; đăng ký năm 2020 xây dựng 165 mô hình do Mặt trận chủ trì và đăng ký giúp 165 hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo. Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai thực hiện nhiều phần việc thiết thực, ý nghĩa để xây dựng nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; ra lời kêu gọi nhân dân ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do khô hạn được trên 700 triệu đồng; đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc lập danh sách và chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại địch Covid – 19 tại địa bàn theo quy định,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban  MTTQ Việt Nam tỉnh Trương Linh Phượng ghi nhận những kết quả mà Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã đạt được, mong muốn địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do địa phương phát động; tích cực thực hiện các chủ trương, hướng dẫn của tỉnh theo tiến độ quy định; nâng cao chất lượng các mô hình do Mặt trận chủ trì thực hiện; thường xuyên thăm hỏi động viên hộ nghèo đăng ký hỗ trợ thoát nghèo, tìm nguyên nhân nghèo để có giải pháp giúp đỡ; đẩy mạnh công tác giám sát, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.

Đoàn kiểm tra kết quả giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời.

Trước đó, cùng ngày, Đoàn đã có buổi khảo sát, làm việc tại Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời; khảo sát mô hình kinh tế hiệu quả và kiểm tra công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn trên địa bàn xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát cũng đã hướng dẫn, giải thích một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và được đại biểu tham dự cuộc họp đồng tình, hài lòng.

Trọng Vy