Vừa qua, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2020 tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cà Mau.

Đại biểu tham dự buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể thành phố tăng cường tuyên truyền, kịp thời định hướng dư luận; Mặt trận và các ngành, các cấp phối hợp vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động; các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên. Đã đăng ký giúp đỡ 277 hộ thoát nghèo trong năm 2020, trong đó, Mặt trận đăng ký giúp đỡ 113 hộ; các ngành đoàn thể đăng ký giúp đỡ 164 hộ. Duy trì thực hiện và nhân rộng 450 mô hình giai đoạn 2017-2020; năm 2020 đăng ký thực hiện mới 122 mô hình. Vận động thu Quỹ phòng, chống Covid-19, hạn mặn được trên 608 triệu đồng; vận động, tiếp nhận quà hỗ trợ người nghèo, hộ dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 và hạn mặn được trên 2 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức để đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri được 09 cuộc, có 882 cử tri tham dự, qua các cuộc tiếp xúc cử tri có 162 vấn đề đặt ra được giải thích thỏa đáng cho cử tri. Hòa giải cơ sở thành 69/115 vụ việc; 46 vụ việc không thành, chuyển đến cơ quan cấp trên xem xét giải quyết; tham gia góp ý 17 dự thảo văn bản; chủ trì và tham gia giám sát 14 cuộc; Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng tham gia giám sát được 25 cuộc, có 13 công trình. Qua giám sát có 01 trường hợp xây dựng không đảm bảo theo yêu cầu, đề nghị chủ đầu tư khắc phục kịp thời.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đánh giá cao kết quả đạt được của Mặt trận thành phố. Thời gian tới tiếp tục phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; thực hiện tốt công tác dân tộc – tôn giáo, công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết yêu cầu khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác theo dõi, nắm tình hình, thu thập ý kiến, nguyện vọng trong nhân dân và dư luận xã hội, tích cực tuyên truyền, giải thích kịp thời cho người dân hiểu đúng đối tượng, tiêu chuẩn được hưởng chính sách hỗ trợ do bị gặp khó khăn của đại dịch Covid – 19…

                                                                                        Minh Lăng