Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, các tổ chức tôn giáo tỉnh tổ chức hội nghị ký kết và triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình phối hợp) giai đoạn 2023 – 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Văn Hiện và Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Trịnh Văn Lên đồng chủ trì hội nghị.

Ký kết và triển khai chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu (Chương trình phối hợp) giai đoạn 2023 – 2026

Thông qua việc thực hiện Chương trình phối hợp nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, khẳng định đường hướng đúng đắn, sống “Tốt đời - đẹp đạo” của các tôn giáo. Đồng thời, góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể; tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, đoàn kết giữa các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cùng các tổ chức tôn giáo đã ký kết Chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023 – 2026. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu của các tổ chức, cá nhân tôn giáo và Nhân dân, thúc đẩy phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”; khuyến khích các tầng lớp Nhân dân, các tôn giáo ủng hộ, tăng cường sử dụng, khai thác các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Đồng thời, hướng tới cuộc sống xã hội hài hòa với thiên nhiên, từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường,...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 04 tập thể tôn giáo có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2016 – 2020.

Trọng Vy