Chiều ngày 16/5/2018, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành chủ trì làm việc với lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố để nắm tình hình triển khai công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu tham dự cuộc họp

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã báo cáo công tác triển khai về thực hiện công tác giảm nghèo do đơn vị hướng dẫn thực hiện tại địa phương và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phan Mộng Thành đánh giá cao những nỗ lực mà các đơn vị đã đạt được bước đầu. Lưu ý các đơn vị thời gian tới cần quan tâm, quyết tâm thực hiện; tích cực phối hợp để không trùng lắp đối tượng, đẩy mạnh thực hiện tiến độ các phần việc; tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo tích cực lao động, sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Trọng Vy