Chiều ngày 07/11/2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Dơi tổ chức Lễ phát động, kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Lễ phát động, kêu gọi, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Tại lễ phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, sỹ quan, chiến sỹ công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các cơ quan trực thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện, các tổ chức tôn giáo, người con quê hương trong và ngoài huyện với tinh thần đoàn kết, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, một miếng khi đói bằng một gói khi no, chung tay, góp sức giúp đỡ nhường cơm sẻ áo để hộ nghèo vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Diễm My