Ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn vừa tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2019. Đây là đơn vị được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức ngày hội.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 05 suất quà cho hộ nghèo tại địa phương

Tại buổi lễ, đại biểu cùng nghe ôn lại truyền thống 89 năm hình thành và phát triển của tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Phát huy truyền thống đó, năm 2019 Ban công tác Mặt trận ấp cùng với chi bộ, chính quyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trong năm, ấp có 177/218 hộ đạt chuẩn gia đình văn hoá và 130 hộ đạt chuẩn văn hoá 03 năm trở lên; ấp được đầu tư, làm mới 435 mét lộ bê tông, trị giá hơn 400 triệu đồng; xây dựng 02 căn nhà đại đoàn kết và 01 căn nhà theo Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện toàn ấp có 100% hộ dân sử dụng điện an toàn, có 09 hộ nghèo, giảm 03 hộ so với năm 2018 và 09 hộ cận nghèo. Tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%. Lao động trong độ tuổi có việc làm chiếm 86% và có 87% số hộ dân tham gia bảo hiểm y tế. Ấp có 01 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Bên cạnh đó, việc thực hiện các phong trào thi đua được người dân hưởng ứng tích cực, đã vận động nhân dân san lấp hơn 1.500 mét lộ đất đen, 90% hộ gia đình thực hiện mô hình cột cờ kiểu mẫu, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp. Thời gian tới, ấp Kinh Tắc quyết tâm giữ vững danh hiệu ấp văn hoá năm 2020; Giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo xuống mức thấp nhất; Phấn đấu xây dựng 1.000m lộ đất đen đảm bảo bê tông hoá; Phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, không lấn chiến hành lang lộ giới và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bài trừ các loại tệ nạn xã hội...

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen cho Ban công tác Mặt trận ấp Kinh Tắc và tặng 05 suất quà cho hộ nghèo của ấp, mỗi suất trị giá 500.000 đồng; UBND huyện Năm Căn tặng giấy khen cho 01 tập thể, 02 cá nhân và UBND xã Hàm Rồng tặng giấy khen cho 03 cá nhân có thành tích trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Tài Nguyên