(Năm Căn): Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Năm Căn thành công tốt đẹp

Sáng ngày 29/3/2019, Đại hội đại biểu MTTQVN huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã chính thức khai mạc. Về dự có ông Lê Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau; bà Dương Thu Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Phạm Thành Ngại, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn; ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội; ông Tô Hoài Phương, Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện qua các nhiệm kỳ; các ông, bà trong BTV Huyện ủy, Ban chỉ đạo đại hội; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Đảng ủy các xã, thị trấn Năm Căn; đại diện Ủy ban MTTQVN các huyện, TP. Cà Mau về dự rút kinh nghiệm và 145/150 đại biểu chính thức được triệu tập về dự đại hội.

Đại hội đã kiểm điểm việc triển khai thực hiện chương trình hành động của Đại hội mặt trận nhiệm kỳ qua, đồng thời xây dựng chương trình hành động của MTTQVN huyện nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ, MTTQVN huyện tiếp tục phấn đấu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Nội dung và phương thức hoạt động được đổi mới, thể hiện rõ hơn tính chất liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài. Trách nhiệm đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội đã được triển khai có kết quả bước đầu, được nhân dân ở các địa phương ghi nhận. Năm chương trình hành động do Đại hội VI của MTTQVN huyện đề ra đã được triển khai thực hiện khá tốt, vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc được nâng lên. Các cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực hơn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân. Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng rõ hơn. Kết quả đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã tạo nên những tiền đề, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận trong thời kỳ mới. Mặt trận cũng đã chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở. Các Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác vận động nhân dân và là mối liên kết hiệu quả trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Vai trò chủ động của Mặt trận trong việc xây dựng quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đã giúp cấp ủy và chính quyền các cấp rút ra được nhiều kinh nghiệm tốt trong lãnh đạo và chỉ đạo.

Phát biểu tại đại hội, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau Lê Dũng nhấn mạnh: “Công tác Mặt trận huyện Năm Căn nhiệm kỳ qua đã tạo ra những tiến bộ mới, năng động, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Dũng yêu cầu MTTQ huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; thực hiện tốt các phong trào các cuộc vận động; xem nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền và công tác giám sát, phản biện xã hội là một trong những hoạt động trọng tâm; song song đó, là tập trung nâng cao chất lượng và đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ từ huyện đến cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Năm Căn Phạm Thành Ngại cho rằng: “Những thành tựu đạt được là rất lớn, rất đáng trân trọng, đáng phấn khởi, đánh dấu quá trình lớn mạnh của MTTQ huyện. Song, so với yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay đặt ra nhiều vấn đề cho công tác Mặt trận và tổ chức Mặt trận cần phải nghiên cứu, tổng kết và tìm ra nguyên nhân để nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn của mình”. Bí thư Huyện ủy Năm Căn Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, nhiệm vụ bao trùm cũng như tôn chỉ hoạt động của MTTQ là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn két toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu chung là giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh; nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử ra Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn nhiệm kỳ mới gồm 45 vị; cử Đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 là 09 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Năm Căn khóa VI, nhiệm kỳ 2014 – 2019 tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện khóa mới.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng quà tại Đại hội

45 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa mới ra mắt Đại hội

Tài Nguyên