Ngày 22/7, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lê Hoàng Điểm làm Trưởng đoàn giám sát việc thực hiện Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 tại xã Tam Giang Đông. Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh huyện.

Giám sát thực hiện Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới tại xã Tam Giang Đông.

Theo đó, năm 2020, xã Tam Giang Đông đăng ký thực hiện 03/06 ấp đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả, đến nay 03 ấp đăng ký đạt từ 03 đến 05 tiêu chí so với quy định để đạt chuẩn nông thôn mới. Cụ thể ấp Mai Vinh đạt 04/07 tiêu chí, ấp Kinh Ba đạt 05/07 tiêu chí và ấp Hố Gùi đạt 03/07 tiêu chí. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện địa phương gặp một số khó khăn, nhất là việc huy động vốn trong dân, trong doanh nghiệp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn ngân sách trực tiếp cho chương trình cũng đạt thấp so với chỉ tiêu đề ra. Dịp này, xã Tam Giang Đông kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục đầu tư vốn cho xã nâng chất các tiêu chí nông thôn mới, sớm đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn, quy hoạch khu vực bãi rác, cơ sở vật chất văn hóa; đồng thời, đầu tư công trình nước sạch tại các ấp đáp ứng theo quy định.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đoàn giám sát lưu ý thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động trong dân thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, làm hố xử lý rác tại gia đình; duy tu, sửa chữa những đoạn lộ xuống cấp, góp phần chung tay thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo lộ trình. Đồng thời, Đoàn cũng ghi nhận những khó khăn, kiến nghị của địa phương để kiến nghị xem xét, hỗ trợ./.

Tài Nguyên