Ngày 30/7, bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ông Nguyễn Minh Sơn, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lần thứ hai (khóa VII), nhiệm kỳ 2019 – 2024, sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự, có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Phương Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Lê Văn Ngời, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Văn Hành và 38/45 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa VII.

Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao bằng khen cho đại diện tập thể, cá nhân

6 tháng đầu năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 2.370 cuộc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, có trên 115 ngàn lượt người dự. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội, đối ngoại nhân dân và công tác kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động được triển khai thực hiện đồng bộ, mang nhiều hiệu quả thiết thực. Công tác vận động chăm lo cho người nghèo và chương trình an sinh xã hội được quan tâm. Đã bàn giao 5 căn nhà tình thương, 03 căn nhà “Đại đoàn kết”, tổng trị giá 180 triệu đồng và hỗ trợ vốn sản xuất để giúp đỡ thoát nghèo năm 2019 số tiền 10 triệu đồng.

Tại hội nghị, UBND huyện cũng báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và định hướng phát triển 6 tháng cuối năm 2019.

Dịp này, thừa ủy quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 01 tập thể và 01 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018.

Tài Nguyên