Sáng ngày 24/02/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị để phân bổ người ứng cử và hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Năm Căn khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ trì Hội nghị bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Đến dự Hội nghị có ông Đoàn Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện và ông Trịnh Xuân Ngọt, Ủy viên Ủy ban bầu cử huyện.

Năm Căn hướng dẫn đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Lê Hoàng Điểm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn lưu ý các đơn vị chú ý các bước, quy trình cần bám sát theo quy định để thực hiện.

Tài Nguyên