Ngày 14/8/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn do Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Minh Sơn tổ chức kiểm tra công tác Mặt trận những tháng đầu năm 2020 tại xã Tam Giang.

Đại biểu tham dự buổi kiểm tra

Đầu năm 2020 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Giang thực hiện tốt việc quán triệt, xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành trên địa bàn xã, kiện toàn tổ chức bộ máy sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt, triển khai tốt kế hoạch tham gia công tác giảm nghèo bền vững năm 2020; theo đó, năm nay các ban ngành, đoàn thể xã và các ấp đã đăng ký giúp đỡ 08 hộ nghèo và 01 hộ cận nghèo thoát nghèo; Mặt trận đăng ký chủ trì xây dựng 07 mô hình và mỗi Ban công tác Mặt trận ấp đăng ký chủ trì thực hiện 01 mô hình. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã vận động đóng góp có hiệu quả các loại quỹ; chủ trì triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình dân cư tự quản, công tác giám sát, hòa giải trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban nhân dân xã cấp kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn Nguyễn Minh Sơn biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của Mặt trận và các đoàn thể các cấp trên địa bàn xã; nhiều phong trào được triển khai thực hiện có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, đáng ghi nhận là công tác giúp dân thoát nghèo, các mô hình dân cư tự quản, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các tổ chức, đơn vị có liên quan điều tra, rà soát kỹ lưỡng đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp giúp đở sát với tình hình thực tế; đẩy mạnh công tác hòa giải cơ sở, công tác dân tộc, tôn giáo; có kế hoạch thực hiện các công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

Tài Nguyên