Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2020), hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Năm Căn đang khẩn trương hoàn tất, nhiều phong trào thi đua được phát động, tạo khí thế sôi nổi ở địa bàn dân cư.

Nhân dân tham gia trò chơi nhảy bao bố trong ngày hội

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tập hợp các tầng lớp nhân dân, thông qua đó, để tuyên truyền về quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Bên cạnh đó, tuyên truyền kết quả Đại hội Đảng các cấp, kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn ông Nguyễn Minh Sơn cho biết, để Ngày hội diễn ra trang trọng, tạo không khí vui tươi phấn khởi ở địa bàn dân cư, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, chỉ đạo các đồng chí là Ủy viên Ban Thưởng vụ Huyện ủy phụ trách chỉ đạo các xã, thị trấn, cấp ủy huyện sinh hoạt chi bộ địa bàn dân cư của từng xã và cán bộ, đảng viên nơi cư trú tham dự đầy đủ. “Ngày hội đại đoàn kết năm nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chọn điểm là ấp Kinh Ba, xã Tam Giang Đông. Theo đó, đơn vị đã trực tiếp làm việc với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã chọn điểm và chuẩn bị các bước để tổ chức. Ngoài ra, mỗi xã, thị trấn tự chọn 1 ấp, khóm làm điểm chỉ đạo ở địa phương mình để tổ chức rút kinh nghiệm”, ông Nguyễn Minh Sơn thông tin thêm.

“Lấy chủ đề “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, gắn với phòng chống dịch bệnh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương”. Nội dung trọng tâm của ngày hội cũng nhằm đánh giá kết quả sau một năm thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giảm nghèo bền vững; biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích đóng góp và thực hiện các cuộc vận động, các cách làm hay, mô hình có hiệu quả, thiết thực, đồng thời, nhân rộng nhằm xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng đoàn kết, gắn bó, phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống. “Trọng tâm là xây dựng khu dân cư tự quản, thực hiện Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, để chăm lo xây dựng nhà cho bà con gặp khó khăn về nhà ở. Đồng thời, giúp vốn cho hộ nghèo, tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống, hướng tới thoát nghèo bền vững”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyễn Minh Sơn chia sẻ.

Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cần phát huy sự sáng tạo của mỗi ấp, khóm, tuỳ theo đặc điểm của từng nơi để tổ chức cho phù hợp và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Đặc biệt, nội dung, hình thức tổ chức lễ, hội phải đảm bảo tính thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. Thông qua đó, nhằm góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội; cổ vũ toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng”, ông Nguyễn Minh Sơn nhấn mạnh.

Theo Kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 trên địa bàn huyện Năm Căn sẽ bắt đầu từ ngày 05/11 và kết thúc vào ngày 18/11. 

                                                                                                           Tài Nguyên