Ngày 28/3 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn tổ chức hội nghị sơ kết công tác Mặt trận quý I/2018 và triển khai chương trình công tác quý II/2018.

Đại biểu tham dự hội nghị

Quý I/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn và các tổ chức thành viên đã tập trung  tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm đến các tầng lớp Nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội được triển khai sâu rộng và đạt nhiều kết quả quan trọng: Toàn huyện có 11.987 hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 26/70 ấp, khóm đạt danh hiệu ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa; 02/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới (cuối tháng 3 công nhận thêm xã Hiệp Tùng đạt chuẩn nông thôn mới), nâng tổng số có 3/7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 42.85%; có 81 mô hình do Mặt trận các cấp chủ trì (trong đó: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 02 mô hình; các xã, thị trấn và Ban Công tác Mặt trận 79 mô hình).

 Phối hợp với các ngành có liên quan bàn giao, đưa vào sử dụng 04 căn nhà theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg, trị giá 160 triệu đồng; 11 căn nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg (trong đó: xây dựng 07 căn; sửa chữa 04 căn), tổng kinh phí 360.000.000 đồng (giai đoạn 2); Công tác chăm lo cho người nghèo, vùng nghèo, các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục duy trì. Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2018, có 843 hộ nghèo, chiếm 5,0%; 540 hộ cận nghèo, chiếm 3,20%.

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận các cấp đã đạt được trong quý I/2018. Tiếp tục tập trung giúp các xã hoàn thành các phần việc trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn Ban công tác Mặt trận vận động, hỗ trợ ít nhất 01 đến 02 hộ nghèo hoặc cận nghèo thoát nghèo trong năm 2018. Đồng thời chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tham mưu cấp ủy các công việc chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tài Nguyên