Ngày 01/7/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Năm Căn thành lập đoàn thăm, hỗ trợ kinh phí cho 03 hộ dân bị thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn xã Lâm Hải và thị trấn Năm Căn.

Thăm hỏi, hỗ trợ cho đồng bào thiệt hại do sạt lở đất trên địa bàn huyện Năm Căn

Tại các nơi đến, đại diện đoàn công tác ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại cố gắng khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Dịp này, Đoàn công tác huyện đã hỗ trợ mỗi gia đình 02 triệu đồng; Ủy ban nhân dân xã Lâm Hải hỗ trợ 02 gia đình bị thiệt hại mỗi hộ 1 triệu đồng; Ủy ban nhân dân thị trấn Năm Căn hỗ trợ 01 gia đình bị thiệt hại 500 ngàn đồng.

Theo thông tin, vào 02 ngày 26/6 và 28/6/2020, trên địa bàn xã Lâm Hải và thị trấn Năm Căn xảy ra vụ sạt lở đất làm sụp hoàn toàn nhà ở 03 hộ dân, ước tính thiệt hại ban đầu 200 triệu đồng. Ngay khi nhận được tin, Ủy ban nhân dân xã Lâm Hải và thị trấn Năm Căn đã chỉ đạo lực lượng kịp thời xuống địa bàn hỗ trợ, giúp đỡ những hộ bị ảnh hưởng sạt lở khắc phục hậu quả, bước đầu ổn định lại cuộc sống.

Tài Nguyên