Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024, có 78/80 vị đại biểu được triệu tập về dự đại hội. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm của huyện.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị trấn Năm Căn đã tích cực vận động, xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng trong việc cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Hiện nay, có 9/13 khóm đạt danh hiệu “Khóm văn hóa” và có 3.321/4.045 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 82,10%; Vận động “Quỹ vì người nghèo”, “Tháng cao điểm vì người nghèo” trên 2 tỷ đồng, đã xây dựng được 33 căn nhà Đại đoàn kết và các hoạt động khác qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 6% năm 2014 xuống còn 4,18% năm 2018.

Các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn nhiệm kỳ 2014 - 2019 luôn được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy thị trấn Năm Căn. Tại Đại hội, ông Lê Văn Đức, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn Năm Căn đề nghị cần tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới như: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn cần làm tốt công tác động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua sản xuất, tham gia các phong trào các hoạt động giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát huy mọi nguồn lực sớm đưa thị trấn Năm Căn phát triển mạnh theo hướng đô thị. Tổ chức và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn phát huy quyền làm chủ, chủ động tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân”.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Tôn Nữ Hương Giang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhấn mạnh: “Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về nội dung Đại hội MTTQ các cấp, các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Quan tâm kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn; Ban công tác Mặt trận và Ban thanh tra Nhân dân cần nâng cao năng lực giám sát trong các lĩnh vực đầu tư công, giám sát cán bộ Đảng viên nơi cư trú...

Tại Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 39 vị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị trấn 03 vị (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 Ủy viên thường trực). Bà Phạm Kim Luyến tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Năm Căn, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã cử 13 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Dịp này, UBND Thị trấn Năm Căn tặng giấy khen cho 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 -2019.

Tài Nguyên