Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận năm 2017 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2018. Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Thu Phương đã đến dự.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Thường trực Dương Thu Phương trao Cờ xuất sắc của UBMTTQVN tỉnh cho đại diện UBMTTQVN huyện Năm Căn

Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện đẩy mạnh công tác tập trung tuyên truyền các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, có trọng tâm đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội được triển khai phong phú, hiệu quả. Công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và giám sát, phản biện xã hội thực hiện khá tốt. Phối hợp, hướng dẫn công tác bầu Trưởng, Phó ấp, khóm thực hiện đúng theo quy định. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được tập trung thực hiện; việc xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến của Mặt trận Tổ quốc được hướng dẫn, triển khai có sự thống nhất về chủ trương, việc làm được cụ thể hóa tạo thuận lợi cho cơ sở thực hiện; công tác phối hợp với các ngành thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực; công tác thông tin, tuyên truyền nắm bắt tình hình, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, chăm lo, vận động nhân dân, đồng bào dân tộc, tôn giáo được tăng cường.

Kết quả, đã tuyên truyền các mặt trên 1.400 cuộc, gần 100 ngìn lượt người tham dự. Phối hợp, hướng dẫn xã Hiệp Tùng thực hiện hoàn thiện tiêu chí 17 và 19 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Vận động Quỹ “Vì người nghèo”  trên 1,03 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 03 phiên chợ hàng Việt về nông thôn và chủ trì giám sát 08 đơn vị về thực hiện giảm nghèo bền vững và công tác giám sát đầu tư cộng đồng.

Trọng Vy