Ngày 18/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Năm Căn tổ chức Hội nghị lần thứ XIII (khóa VI), nhiệm kỳ 2014 - 2019 nhằm tổng kết công tác Mặt trận năm 2018 và đề ra Chương trình phối hợp, thống nhất hành động năm 2019.

Đại biểu dự hội nghị

Năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn tiếp tục nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đã phối hợp tổ chức hàng ngàn cuộc tuyên truyền, vận động, thu hút trên chục ngàn lượt người tham gia; Vận động trên 130 tấn gạo cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn, trị giá trên 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả việc triển khai giúp xã Đất Mới xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ huyện đã chủ trì xây dựng và nhân rộng trên 80 mô hình; tham gia hỗ trợ 62 hộ nghèo, cận nghèo, được thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện có 12.188/15.237 hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, chiếm gần 80%. Trong năm vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 800 triệu đồng, qua đó đã hỗ trợ xây cất 15 căn nhà cho người nghèo. Phối hợp tổ chức 05 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, có 225 gian hàng, thu hút trên 10.000 lượt người đến tham quan, mua sắm.

Song song đó, Ủy ban TMTQ huyện còn chủ trì trong việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; mở rộng và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Năm Căn đề ra 05 nhóm công tác, trọng tâm ưu tiên chỉ đạo Đại hội MTTQ cấp cơ sở, hướng đến Đại hội MTTQ huyện Năm Căn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị chỉ đạo điểm của tỉnh Cà Mau.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện biểu dương những kết quả qua một năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai thực hiện. Trong đó, nổi bật là việc chủ trì phối hợp giúp xã Đất Mới thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Công tác chỉ đạo Đại hội điểm MTTQ thị trấn Năm Căn thành công tốt đẹp; Tham gia thực hiện công tác giảm nghèo; Tham mưu cho Huyện ủy nắm bắt và phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân đồng thời quan tâm, chú trọng công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện.

Tài Nguyên