Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, chiều ngày 23/10/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động và ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và  đồng bảo miền Trung bị lũ lụt.

Đại biểu tham gia ủng hộ

Tại lễ phát động, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tôn Nữ Hương Giang kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức tôn giáo, cá nhân trong và ngoài huyện, với tấm lòng và trách nhiệm của mình đối với quê hương và cộng đồng, hãy ủng hộ nông dân Cà Mau bị thiệt hại sản xuất do ngập úng và đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Theo đó, sẽ vận động cán bộ, công chức, viên chức ủng hộ ít nhất 1 (một) ngày lương, đối với doanh nghiệp, người lao động, các tổ chức cá nhân tùy điều kiện đóng góp cho phù hợp.

Với truyền thống tương thân tương ái, lá làm đùm là rách của dân tộc, sau lời kêu gọi phát động, nhiều cá nhân, cán bộ lãnh đạo huyện Năm Căn hăng hái tự nguyện đóng góp tiền mặt tại buổi kêu gọi được trên 20 triệu đồng. Sau hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ gửi lời kêu gọi đến tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân trên địa bàn, nhằm tạo nguồn lực hỗ trợ nông dân Cà Mau và đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai gây ra, vượt qua khó khăn, giảm một phần gánh nặng trong cuộc sống.

Tài Nguyên