Sáng ngày 26/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hàm Rồng phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đại diện cử tri ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng; người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; đại diện các tổ chức, cơ quan, đơn vị giới thiệu người ứng cử đã đến dự.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại ấp Kinh Tắc, xã Hàm Rồng là bà Võ Hồng Cẩm, chuyên viên Ban Dân vận Huyện ủy Năm Căn và người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện ông Nguyễn Tấn Phương, Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện; ông Võ Văn Út, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hàm Rồng; bà Trần Kiều Tiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Rồng và ông Nguyễn Văn Phước, Tổ trưởng Tổ Hợp tác cua giống Cái Trăng.

Tại hội nghị, cử tri được thông qua các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân và những trường hợp không được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Đồng thời, cử tri được thông tin về tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Qua biểu quyết, 100% cử tri bày tỏ quan điểm thống nhất và tín nhiệm của mình đối với người ứng cử đại biểu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đang cư trú trên địa bàn.

Tài Nguyên